Jak prodáme vaši nemovitost

Přípravná fáze

Představíme vaši nemovitost zájemcům při osobních setkáních.
Při prohlídce nemovitostí obdrží zájemce ​připravené podklady o nemovitosti.

 • Detailně vaši nemovitost zanalyzujeme
 • Doporučíme nejvyšší možnou cenu prodeje
 • Pořídíme profesionální fotografie
 • Nakreslíme dispoziční řešení domu
 • Zkompletujeme veškerou dokumentaci k nemovitosti
 • Zkompletujeme informace o dodavatelích energií pro pozdější převod na kupujícího

Prezentační fáze

Představíme vaši nemovitost zájemcům při osobních setkáních se zájemci. Při prohlídce nemovitostí obdrží zájemce
​připravený prezentační materiál

 • Obecné informace (popis, LV, břemena, rozměry, typy instalací, povolení, atd.)
 • Vytištěnou fotodokumentaci
 • Proces vyřízení (návrh možné koordinace mezi prodávajícím a kupujícím)
 • Informace o důležitých termínech (možná rezervace, termíny navázané na jednání s bankami ohledně případného čerpání úvěru, termíny ohledně samotného přepisu v katastru nemovitostí, atd.)

Nově zajišťujeme 3D skenování nemovitostí

Více informací

Prodejní fáze

Zajistíme hladký průběh vyřízení převodu nemovitosti na nového majitele

 • Společně nastavíme časovou osu vyřízení a informujeme všechny zúčastněné strany
 • Ve spolupráci s advokátem připravíme kupní smlouvy, popř. další potřebné dokumenty
 • Převedeme smlouvy o dodávkách energií na kupujícího
 • Kupujícímu, ale i prodávajícímu zdarma nabízíme služby úvěrového specialisty